Society
Gejala sosial remaja
Gejala sosial remaja semakin parah dari hari ke hari dan ia sebenarnya bermula di rumah dalam ertikata lain bemula daripada cara didikan ibubapa itu sendiri...didikan disekolah juga memainkan peranan dalam keruntuhan ini...
FOR
AGAINST
This debate has ended
Gen Y : Pembentukan akidah dalam diri anak-anak patut bermula di rumah oleh ibubapa dan pihak pendidik patut memainkan peranan dengan lebih proaktif dalam menyelitkan didikan islam dalam setiap subjek disekol (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 2 Dislikes 1 Comments
Fahmie Suleiman : Saya setuju dengan kamu. Pembentukan akidah merupakan tanggungjawab ibu bapa. Tetapi, pihak pendidik tidak patut menyelitkan didikan agama dalam pendidikan mereka kecuali dalam pendidikan agama. Ini (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Gen Y : Adakah berpesan mengenai nilai moral, disiplin, ihsan dan pelbagai lagi nilai-nilai positif tidak digalakkan oleh sesetengah agama? saya yakin ianya tidak. Dalam mata pelajaran sejarah contohnya kita (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Fahmie Suleiman : Dalam setiap agama, memang terdapat nilai-nilai murni yang dikongsi oleh semua. Tetapi, antara setiap agama juga terdapat nilai-nilai yang bercanggahan, nilai yang mungkin ditolak oleh satu agama teta (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Gen Y : Jika ada seseorang guru yang berfikir bahawa pergualan bebas antara pelajar lelaki dan perempuan dapat menerapkan nilai saling menghormati antara terhadap jantina yang lain? Adakah guru ini berfikir a (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Fahmie Suleiman : Situasi pergualan bebas itu itu hanya merupakan contoh untuk menilustrasikan bahawa para guru tidak sepatutnya menyelitkan nilai-nilai agama (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Gen Y : Mengambil contoh yang kamu kemukakan saya cuba terangkan bagaimana idea ini dapat diaplikasi iaitu mewujudkan garis panduan didikan agama yang hendak diselitkan ke dalam sistem pembelajaran di sekolah (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Fahmie Suleiman : Dalam masyarakat ini, setiap orang mempunyai nilai-nilai yang berbeza. Bagi saya, walaupun kajian yang mendalam diberi kepada penerapan nilai pendidikan, agak mustahil setiap ibu bapa akan bersetuju d (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Gen Y : Penerapan nilai pendidikan? Nilai pendidikan apakah yang pada kamu tidak akan dipersetujui oleh ibubapa? Berdasarkan contoh yang dikemukakan cuba jelaskan apakah faktor-faktor hasil daripada kajian (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments
Fahmie Suleiman : Seperti yang saya kata sebelum ini, contoh yang saya beri itu merupakan retorik sahaja. Saya beri contoh pergualan bebas tanpa bebas kerana saya tahu bahawa kamu mentangnya. Itulah yang akan dirasai o (...)
 
3 years, 5 months ago
0 Likes, 0 Dislikes 0 Comments

ABOUT iPidato:

iPidato is an online debate network for people who love debates and love to debate. Sign up now and get in on the action.
Gejala sosial remaja
FOR
Like
Dislike2
Results of this Debate
Points: 0
 
 
AGAINST
Like
Dislike0
 
Points: 0
 
Debate Rating
Debate Rating: 0 Point